Vzájomná inšpirácia funguje ako kruhy vo vode po vhodení kameňa. Šíri sa postupne, v tichosti a často máva veľmi ďaleký dosah. Napriek tomu, že sila vzniknutých vĺn sa zmenšuje, môžeme ich šírenie vnímať ešte dlho.

Inšpirácia je neustála výmena a vzájomné pôsobenie našich energií

Každá naša činnosť, všetko čo robíme, začína inšpiráciou.  Môže nás inšpirovať niečo konkrétne – nejaké dielo, príroda, alebo situácia. Častejšie sa nechávame inšpirovať konkrétnym človekom. Tým čo robí, čo spravil, čo vybudoval, ako sa správa, ako rozmýšľa, alebo ako žije. Zachytíme tie vlny na hladine a vyvolá to v nás silnú potrebu činnosti.

Aká je naša úloha?

Preberáme iniciatívu a vstupujeme do tohto procesu. Na základe inšpirácie vymýšľame, vytvárame a hlavne konáme. Robíme to, čo je pre nás dôležité. Venujeme pozornosť tomu, čo máme radi, čo sa nám páči. Do svojich činov a skutkov dávame skutočne seba, svoje pravé ja. Vtedy sme uveriteľní. Aj výsledky našej práce alebo činnosti.  „Hodili sme kameň, a tak sme začali vytvárať ďalšie vlny na hladine. Stávame sa inšpiráciou pre ostatných. Aj vtedy ak to nebolo v pláne, aj keď to nechceme. Naše konanie ovplyvňuje ostatných. Našich blízkych ale aj ľudí, ktorých možno vôbec nepoznáme. Platí to dokonca aj vtedy, ak naším konaním nedosiahneme nami želaný výsledok alebo cieľ. Dokonca môžeme inšpirovať našim neúspechom. Ten môže byť odrazovým mostíkom, ktorý dokáže ostatných posunúť.

Inšpirácia pôsobí na každého inak

Pozerala som seriál Listy (Dear….) – rôzne americké celebrity formou listov, ktoré dostávali, ukazujú ako inšpirovali svojou prácou ľudí po celej Amerike. Zaujalo ma, že inšpiráciou bola práca, ktorú robili pretože ju považovali za dôležitú. Pre seba, ale aj pre druhých. Pre určitú komunitu, skupinu, pre spoločnosť, pre otváranie témy, a pod. Keď začínali, nevedeli ako to dopadne. Len robili čo považovali za správne a čo cítili, že musia robiť. A tak inšpirovali. Rozvírili vlny na hladine. (zdroj: Apple TV+)

Zoberme inšpiráciu ako výzvu

Preto si myslím, že najmä dnes by sme mali prijať inšpiráciu ako výzvu. Ak sa objavila, ak nám niečo napadlo, máme nutkanie to urobiť, počúvajme svoj vnútorný hlas. Je to výzva, ktorá sa cez nás posúva k svojmu naplneniu, k svojej realizácii. Aj keď cesta môže byť dlhá a kľukatá. Dôležité je konať. Píšme, kreslime, spievajme, tancujme, rozprávajme, cvičme, behajme, foťme, …… robme čokoľvek, čo nám dáva zmysel.

Inšpirujme sa navzájom.

Buďme rukou, čo hodí kameň do vody.

Robme skrátka čokoľvek, čo nemôžeme nerobiť.