Dnes sa nachádzame v situáciách, v ktorých neustále riešime problémy. Vo všetkých oblastiach nášho života. Je to každodenná realita. Sme problémami zahltení. Keď  hľadáme riešenia, sme väčšinou v tom istom prostredí a s tými istými ľuďmi. Chýbajú nám nápady, inšpirácie a podnety.

Ako z toho von?

Pripravila som pre vás Instantné tipy. Postupne Vám pripomeniem niekoľko nástrojov, ktoré asi všetci poznáme, ale nie vždy ich vedome používame. Sú upravené, zjednodušené. Niečo ako vo filme Adela ješte nevečeřela  učebnice jazykov – Na problémy „snadno a rychle“ 😊. Každý tip má niekoľko (maximálne 10) presne určených postupných krokov ako postupovať od problému k jeho vyriešeniu. Prečítajte si ich, vyberte si ten, ktorý sa vám najviac páči. Dodržujte postupnosť a vyskúšajte ho. Prajem vám veľa úspechov.

GAMIFIKÁCIA

Jedným z výborných nástrojov môže byť gamifikácia. Tento pojem poznáme ako použitie herných prvkov, najmä pri vzdelávaní alebo školeniach. Tu sa využíva na uľahčenie vnímania a zapamätania si danej témy, prípadne overuje pozornosť poslucháčov. Zároveň prináša moment uvoľnenia aj do ťažkých tém.

Navrhujem, použime hru pri riešení problémov. Znie vám to utopicky? Len si na chvíľu predstavte ako nás to môže oslobodiť. Dokáže nás odkloniť od zabehnutých riešení a schém, prinesie nám pohľad z inej perspektívy, uvoľní náš neustály focus na existujúci problém.

Jednou z možností pri riešení problému je napríklad použitie Story cubes. Zoberte si tieto kocky, hoďte si ich (či už sami alebo na porade) na stôl a skúste sa na problém pozrieť alebo ho popísať z perspektívy obrázkov, ktoré sa vám ukážu. Ako to môže prebiehať a čo vám to prinesie?

 1. Uvoľníte sa
 2. Usmejete sa, alebo sa ja zasmejete
 3. Zosumarizujete status quo
 4. Získate inú perspektívu
 5. Ponoríte sa do seba
 6. Príde nápad
 7. Ukážu sa možnosti riešenia.

Celé to môže trvať maximálne 10 minút. Vyskúšajte to, dajte tomu šancu. Ak vám to nepomohlo, stratili ste 10 minút. Ak vám to pomohlo, máte nástroj na to, ako prežiť v dnešnej dobe 😊.

Na záver pridám ešte jednu vtipnú radu. Ak sa neviete rozhodnúť medzi dvoma riešeniami, hoďte si kockou. Priraďte jednému riešeniu párne a druhému nepárne čísla. A hoďte. Nie preto, aby vaše rozhodnutie ovplyvnili kocky, ale preto, že sa uvoľníte. Vy už dopredu viete, ktoré je pre vás to lepšie, pre ktoré ste rozhodnutí. To uvoľnenie spojené s hodom kockou vám pomôže si to len lepšie uvedomiť.

MYŠLIENKOVÉ MAPY

Pri riešení dnešných problémov nezabúdajme na myšlienkové mapy. Väčšinou ich používame pri tvorbe podnikateľských, marketingových alebo organizačných plánov, pri analýzach rôzneho druhu, pri zapisovaní a utrieďovaní myšlienok, a podobne. Ja by som vašu pozornosť chcela upriamiť na využitie tohto nástroja aj pri riešení problémov, ktoré nás dnes zahlcujú nielen v práci ale aj v súkromnom živote.

Postupujte jednoducho.

 1. Ako ústredný motív si zapíšte identifikovaný problém.
 2. Okolo neho vytvorte ďalšiu, druhú vrstvu (alebo vetvu) všetkého čo podľa vás s týmto problémom súvisí.
 3. Ďalšou vrstvou by mohlo byť všetko čoho sa daný problém týka, alebo kam všade – do akých oblastí má dopad.
 4. Dopíšte koho konkrétne ovplyvňuje – ktorých konkrétnych ľudí.
 5. Zastavte sa a pozrite sa na vami vytvorenú mapu akoby zhora – uvidíte problém z nadhľadu a možno uvidíte súvislosti, ktoré vám pri zahltení daným problémom unikajú.
 6. Ako poslednú vrstvu (vetvu) si zapíšte nápady, ktoré sa budú týkať riešenia, ale v súvislosti s druhou a treťou vrstvou. Zároveň v súvislosti s ľuďmi, ktorých sa to týka. Moje odporúčanie je odpovedať na tieto otázky. Čo by kto konkrétne mohol urobiť (ktorú časť)?  V akom časovom horizonte?

Čo ste spravili? Každý problém ste si takýmto spôsobom rozdelili na menšie a možno aj riešiteľné časti. Na uvedomenie sa používa paralela s porciovaním mamuta.  Všetci to poznáme. Aj mamuta odnesiete len tak, že ho rozdelíte na časti, ktoré sa dajú preniesť. Verím,  že vám to pomôže. Ak chcete vedieť viac o myšlienkových mapách, pozrite si ďalší zdroj.

MINULÉ ÚSPECHY

Ďalším nástrojom, ktorý vám môže pomôcť pri riešení problémov sú minulé úspechy.

Najmä v situácii, kedy máte pocit, že problémy sa len kopia a vy neviete nájsť cestu von. Odporúčam vyskúšať nasledujúci postup:

 1. Popíšte do podrobností problém, ktorý chcete teraz riešiť – analýza
 2. Zastavte sa/ Spomaľte sa
 3. Nechajte si cca 10 minút na to, aby ste si spomenuli a porozprávali aké rôzne situácie ste zvládli, vyriešili, v čom ste uspeli a za akých podmienok, čo bol podľa vás najväčší úspech. Aby sme nezachádzali ďaleko, sústreďte sa terajšiu firmu, pozíciu, posledných max. 10 rokov.

Ja by som ešte odporučila zaradiť do takéhoto rozprávania aj aspoň jednu vtipnú, alebo aspoň úsmevnú situáciu alebo riešenie. Uvoľní vás to 😊.

 1. Porovnajte aktuálny problém z tým, čo ste riešili v minulosti. Nájdete tam nejaké paralely? Je niečo čo sa vám opakuje? Nájdete spoločné trecie plochy?
 2. Nakoniec sa v súvislosti s minulými úspechmi, v tomto naladení, skúste pozrieť na dnešný problém inak, z novej (úspešnej) perspektívy.

Dovolili ste si to? Pomohlo vám to? Ukázalo nový smer?

Myšlienka na minulé úspechy vám môže vyčistiť pohľad, ktorým sa dnes pozeráte.

VIZUALIZÁCIA RIEŠENIA

Jedným z nástrojov ako pristupovať k riešeniu problémov, je vizualizácia želaného stavu. Povedzte si a vykreslite si situáciu, ktorá nastane, ak tento konkrétny problém, bude vyriešený. Čo sa deje, ako sa cítite, čo potom robíte, na čo sústredíte svoju pozornosť? Postupujte v jednoduchých krokoch:

 1. Popíšte problém, ktorý máte práve teraz – podrobne. Zapíšte si ktorých oblastí sa tento konkrétny problém týka. Koho sa týka a koho ovplyvňuje.
 2. Odložte problém bokom. Spôsobom, ako keď odložíte nabok knižku, ktorú práve čítate, ale viete, že teraz ju nedočítate.
 3. Povedzte si a zapíšte čo budete mať keď budete mať problém vyriešený. Ako presne bude vyzerať situácia u vás vo firme/na oddelení/doma. Ako sa budete cítiť. Čo budete môcť robiť. Na čo ďalšie sa budete sústrediť. Čo bude vaším ďalším cieľom. Čo ste tým získali.
 4. Vizualizujte si to do najmenších detailov. Konkrétne veci. Čo robíte – presne. Čo hovoríte – presne. Aké máte pocity a prežívanie. O čom ďalej snívate – povedzte to a napíšte si to.
 5. Nechajte si 2-3 (pár) minút pauzu a uvoľnite sa vo vidine toho, že už je dobre, všetko je vyriešené.
 6. Teraz sa vráťte k pôvodného problému. Obzrite sa z pozície stavu vyriešeného a pozrite sa ako ste sa tam dostali. Čo ste urobili ako prvé?
 7. Potom si postupne zapíšte si všetky riešenia, ktoré vám ešte napadnú.
 8. Vyberte tie, ktoré sú v súvislosti s víziou vyriešenej situácie vychádzajú ako možné.
 9. Určite si postupnosť krokov pre následnú realizáciu.
 10. Začnite problém riešiť podľa krokov z bodu 9.

Vizualizácia želaného stavu vás nielen uvoľní, ale umožní vám vidieť postupné kroky k riešeniu problému. A zároveň to, čo chcete vyriešením problému dosiahnuť. Čo chcete mať na záver. Tým sa vám automaticky ukážu tie cesty riešenia, ktoré sú pre vás nielen prijateľné ale aj realizovateľné.

Vyskúšajte to. Držím vám palce.

ZMENA POZÍCIÍ – tri rôzne kreslá

Ako ďalšiu možnosť pri riešení problémov vám ponúkam klasiku z oblasti koučingu. Tento nástroj pomáha pozrieť sa na problém alebo aktuálnu problémovú situáciu akoby z viacerých uhlov. Pohľady zmeníte presadnutím do „iného“ kresla. Úplne ideálne je ak si aj naozaj presadnete, pretože pri tomto je veľmi dôležité precítenie inej pozície. To aké pohľady si vyberiete, je na vás. Odporúčam vyskúšať kreslo pokojné, pesimistické a optimistické. Ďalšou možnosťou je kreslo realistické, kreatívne a analytické – kreslo technického inžiniera. Postupujte v nasledovných krokoch:

 1. Sedíte na svojom mieste. Popíšte si aký máte pohľad na váš problém, ako ho vnímate a vidíte.
 2. Presadnite si do kresla Pesimistu (Cynika). Ako by sa na túto situáciu – tento problém pozeral pesimista.
 3. Presadnite si na miesto Optimistu. Ako by situáciu videl on?
 4. Ak potrebujete, môžete si zvoliť aj iné náhľady – ak potrebujete napr. vtipné, a pod.
 5. Znovu sa posaďte na svoje miesto. Povedzte si čo sa zmenilo vo vašom pohľade na problém, po tom, čo ste si vyskúšali iné pozície. Vidíte ho inak?
 6. Teraz skúste navrhnúť svoje riešenia a možné postupy pri riešení pôvodného problému.

Pomocou zmeny pozícií získate úplne inú perspektívu na váš aktuálny problém. Okrem toho, že vás to uvoľní (je milé zahrať sa na cynika alebo prehnaného optimistu), táto nová perspektíva vám ukáže také riešenia, nad ktorými ste predtým nerozmýšľali a odhalí, čo ste predtým nevideli.

Odporúčam vyskúšať, vnímať a uvidieť 😊.