TIPY A INŠPIRÁCIE II.

Ďalšia časť „instantných“ rád a inšpirácií, tentokrát nielen pre riešenie problémov. Zmeňte uhol pohľadu napr. na konflikty alebo na svoj život.

Ťahák

Ak máte pocit, že ste veľmi unavený/á, že už nemáte na nič silu. Ak už nič nepomáha, ale vy viete, že potrebujete niečo, čo vám pomôže sa nakopnúť, tak vyskúšajte Ťahák na získanie sily.

Postupujte podľa bodov:

 1. Spíšte si niekoľko vecí, ktoré vám robia radosť alebo ktoré vám vedia dodať – vrátiť silu a energiu. Napíšte si všetko čo vás napadne. Nechajte si na to čas. Aj celý deň. Kľudne postupne dopisujte. Ide o veci, činnosti, situácie, ktoré zvyknete opakovať vtedy, keď potrebujete. Nevymýšľajte čo by ste mohli. Píšte len to, čo ste už niekedy použili. Aby toto zadanie nebolo príliš abstraktné, uvediem niekoľko príkladov – v kľude vypitá šálka kávy, smiech s mojimi blízkymi, cvičenie, prechádzka, čokoláda, práca v záhrade, a pod.
 2. Vyberte si 3-5 zo všetkých spísaných činností, aktivít alebo vecí. Vyberte si tie, ktoré máte najradšej, ktoré vás inšpirujú, s ktorými aj súhlasíte. (napríklad idem si zapáliť cigaretu nevyberte, iba ak je to naozaj to najdôležitejšie)
 3. Urobte si z tých vybratých zoznam – ak sa dá pridajte aj prioritu – čísla od 1 do 5.
 4. Pridajte ku každému napísanému textu aj nejaký vhodný obrázok
 5. Ťahák máte hotový. Pozrite sa na neho a prečítajte si ho. Je takto pre vás v poriadku? Ak potrebujete niečo zmeniť, urobte to.
 6. Uložte si takýto ťahák niekde v priestore kde zvyknete pracovať. Na stôl, na nástenku, na poličku, na pc.
 7. Keď sa dostanete do situácie, kedy budete na konci svojich síl, pozrite si ťahák. Niekedy stačí, že si len znova prečítate všetky činnosti, ktoré vám silu vracajú a pomôže vám to.
 8. Alebo si vyberte si jednu z možností a urobte ju čo najskôr.

Výmena pólov

Ak si stále dookola hovoríte tie isté vety o tom, čo všetko neviete alebo nemôžete. Ak máte pocit, že nič sa nedá posunúť alebo zmeniť. Ak máte vždy dôvod na to, prečo „to“ nevyšlo, skúste zmeniť svoje presvedčenia. Použite náš tip  Výmena pólov.

Určite máte takýchto svojich známych viet viac. To je v poriadku. Každý ich má. Všetky ktoré hovoria o tom, čo nejde, čo sa nedá, čo nemôžete, čo sa vám vždy stáva, čo v nikdy nedáte a pod. Najprv si ich napíšte na papier alebo do pc.

 1. Zo všetkých napísaných si vyberte tie, ktoré si v tejto dobe hovorievate najčastejšie a podčiarknite si ich.
 2. Pozrite sa v pohode na to, či vám tam nič nechýba. Ak áno, ešte ste si na niečo spomenuli, tak to doplňte.
 3. Zoberte si druhý – čistý papier, alebo v pc si otvorte nový súbor
 4. Teraz sa pokúste pozrieť len na samotné napísané vety.
 5. Nechajte si chvíľku. Jeden hlboký nádych a výdych. Potom si zapíšte ku každej vašej vete jej pravý opak, tak aby ste danú vetu vyvrátili. Napíšte jej presný významový opak. Otočte póly. Bez ohľadu na to, že si najprv budete myslieť, že sa to nedá. (Príklad: Ja nikdy nič nedostanem zadarmo. Všetko si musím vydrieť -zameňte na – Všetko mi ide akoby samé. Nemusím sa ani veľmi snažiť a všetko mi vychádza).
 6. Teraz si ich nahlas prečítajte. Postupne, po vete. Najprv pôvodnú, potom tú otočenú. Jednu po druhej. Ak máte pocit, že to potrebujete, urobte to aj druhý krát.
 7. Nechajte si chvíľu. Nech to vo vás doznie.
 8. Potom si položte nasledujúce otázky:

Ako sa teraz cítite? Zmenilo sa u vás niečo? Čo ste si všimli? Bolo to pre vás užitočné? Čo s tým teraz budete robiť ďalej?

Čo bude teraz nasledovať keď už toto viete?

Nezabudnite si na tieto otázky odpovedať. Uvidíte, čo bude potom 😊.

Život ako mandala (koleso)

Ak sa chcete pozrieť na svoj život. Aký ho teraz máte? Ako to vyzerá?

 1. Napíšte si najprv na papier všetky oblasti, ktoré v živote máte. (napríklad práca, rodina, záhradka, knihy, vzdelávanie, psy,….) Ich počet záleží na vás, koľko si vyberiete. Prečítajte si ich nahlas, porozmýšľajte či ste na žiadnu nezabudli. Dopíšte si ak treba.
 2. Nakreslite si na papier veľký kruh. Pre tých, ktorí potrebujú presné inštrukcie, tak opíšte kružnicu na papier A4 tak, aby sa skoro dotýkala okrajov papiera 😊
 3. Rozdeľte kruh na toľko častí, koľko oblastí vášho života ste si vybrali a napísali. Ak 6, tak na šesť častí. Každú časť si popíšte príslušnou oblasťou.
 4. Zoberte si farebnú fixku alebo farbičku. Vyberte si prvú oblasť – napr. rodina. Predstavte si, že daný výsek je rozdelený na 10 úrovní. Vyfarbite v danej oblasti takú časť, ktorá zodpovedá tomu ako to teraz v živote s touto oblasťou máte, alebo ako ste s ňou spokojní. Na škále od 1(najmenej – vyfarbite len kúsok od stredu) až po 10 (vyfarbite celý výsek kruhu).
 5. Takto vyfarbite každú jednu oblasť, ktorú ste si vybrali. Farbičky môžete striedať – na každú oblasť iná farba, alebo nechať len jednu farbu.
 6. Vždy si vyberte ktorej oblasti sa idete venovať. Porozmýšľajte ako to s touto oblasťou máte a určite si číslo na škále 1-10. Podľa toho vyfarbite.
 7. Keď prejdete všetky oblasti, chvíľku počkajte. Dajte si nejakú prestávku – pohár vody, káva, 5 drepov a pod.
 8. Pozrite sa na to, čo ste urobili ako na celok. Toto je obrázok – mandala vášho súčasného života. Len si to pozrite.
 9. Odpovedzte si na nasledujúce otázky: Aký obrázok ste vytvorili? Páči sa vám? Vyhovuje vám to takto? Je nejaká oblasť, ktorú by ste chceli dofarbiť viac? Čo by sa muselo stať, aby ste to mohli vyfarbiť viac? Čo môžete spraviť pre to, aby sa to mohlo stať?
 10. Nechajte si tento obrázok – po určitom čase sa k nemu vráťte. Pozrite sa či je všetko rovnako, alebo sa niečo zmenilo, posunulo. Prípadne dofarbite.

Pohľad zvonku

Vhodný najmä pri riešení konfliktov. Napríklad vtedy, ak prežívate nejaký konflikt, ktorý vás trápi. Ak máte potrebu ho ukončiť, ale ešte nemáte na to silu.  Použite toto jednoduché cvičenie a postupujte podľa týchto troch krokov:

 1. Postavte sa na nejaké miesto v priestore v ktorom sa nachádzate. Povedzte si, ako tento konflikt vnímate vy, aký máte z neho pocit, čo vás najviac trápi, čo vám ubližuje.
 2. Nájdite si v miestnosti iné miesto, miesto druhého človeka v konflikte. Postavte sa na to miesto a skúste sa na vás spoločný problém pozrieť ako ten druhý človek. Chvíľku len stojte a pokúste sa vcítiť do toho druhého. Potom si skúste odpovedať na nasledujúce otázky. Ako to vníma on? Ako sa v tom konflikte cíti? Ako vníma vás?
 3. Teraz si nájdite tretie miesto v priestore. Postavte sa tam. Predstavte si, že ste niekto úplne nezaujatý. Niekto, kto nepozná ani vás ani druhú osobu v konflikte. Napríklad to môže byť pokladníčka v obchode, alebo pán, ktorý pracuje na čerpacej stanici, alebo dôchodca z vedľajšej obce. Chvíľku tam len stojte. Potom sa pozrite na predchádzajúce dve miesta. Čo by si tento nezaujatý človek myslel, keby ste mu porozprávali o svojom konflikte? Ako by vás vnímal? Ako by videl celú situáciu? Prípadne ho nechajte vám obom poradiť.

Pohľad zvonku vám váš konflikt úplne nevyrieši, ale umožní vám pozrieť sa naň z úplne inej perspektívy. Je pravdepodobné, že na základe tohto „pokusu“ získate do svojej situácie iný vhľad, čo vám celú situáciu odľahčí a na základe čoho potom môžete nájsť riešenie.